Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)

Περιγραφή:

ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δερματίνων ειδών 2005

Σ.Σ.Ε. (3.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών - τριών Γαντοποιΐας, Κιβωτοποιΐας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού όλης της χώρας

Δερμάτων (Ακατέργαστων) 2005

Σ.Σ.Ε. (3.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατεργάστων Δερμάτων όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 2005

Δ.Α. 41/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος όλης της χώρας

Δερμάτων (Ακατέργαστων) 2004

Σ.Σ.Ε. (7.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)
Go to top