Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (11.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/24.6.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24086/1955/24.7.2009 (ΦΕΚ Β 1591/4.8.2009) Υποχρεωτική από: 24.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργίας 1997

ΣΣΕ (10.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων  κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας, 

Ιματισμού 1996

Δ.Α.(29/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού των επιχειρήσεων εργολαβίας και υπεργολαβίας (ΦΑΣΟΝ)

Πλεκτού ενδύματος 1996

Δ.Α.38/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολουμένων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας

Δερματίνων ειδών 1996

Σ.Σ.Ε. (13.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων ή δερματίνων και  πλαστικών ειδών ταξειδίου όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)
Go to top