Ομοσπονδία Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου

Περιγραφή:

Δ.A. 40/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/3.10.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 21528/27.3.2008 (ΦΕΚ Β 600/8.4.2008) Υποχρεωτική από: 3.10.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Ομοσπονδία Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου
Go to top