Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία

Περιγραφή:

Δ.Α. 56/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/7.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11325/671/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2005

Σ.Σ.Ε. (5.8.2005) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων όλης της χώρας (διετής)

Πετρελαίου Αργού 2004

Δ.Α. 59/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων στις Επιχειρήσεις Εξόρυξης, Μελετών, Διύλισης Αργού Πετρελαίου όλης της χώρας

Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών 2004

Σ.Σ.Ε. (16.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεων της περιφερείας Ηγουμενίτσας (διετής)

Πετρελαιοειδών 2004

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία
Go to top