Παννελαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.3.1999)Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/9.3.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Παννελαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία
Go to top