Ομοσπονδία Βιομηχανιών Επεξεργασίας Καπνού

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/30.3.2001)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11208/13.7.2001 (ΦΕΚ Β 1007/1.8.2001) Υποχρεωτική από: 30.3.2001
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2001

Σ.Σ.Ε (31.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Έξπερ) και των Βοηθών αυτών

Καπνεργατών 2000

Σ.Σ.Ε. (13.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Καπνεργατών 1999

Σ.Σ.Ε. (5.3.1999)Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 1999

Σ.Σ.Ε. (1.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Βιομηχανιών Επεξεργασίας Καπνού
Go to top