Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.2.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/6.3.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26990/2204/9.9.2009 (ΦΕΚ Β 1977/10.9.2009) Υποχρεωτική από: 29.6.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Go to top