Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (31.3.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/18.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2012

Σ.Σ.Ε. (30.5.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2012 έως 28.2.2013)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2011

Σ.Σ.Ε. (8.8.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2011 έως 28.2.2012)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2010

Σ.Σ.Ε. (24.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2010 έως 28.2.2011)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2009

Σ.Σ.Ε. (14.8.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2009 έως 28.2.2010)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω
Go to top