Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (31.3.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1/18.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2006

Σ.Σ.Ε. (6.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2006 έως 28.2.2007)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2005

Σ.Σ.Ε. (26.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (Από 1.5.2005 έως 28.2.2006)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2004

Σ.Σ.Ε. (30.05.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (Από 1.4.2004 έως 28.2.2005)

Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2003

Σ.Σ.Ε. (30.5.2003) για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω
Go to top