Σύνδεσμος Βυρσοδεψών Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 23/5.6.1998)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βυρσοδεψών Ελλάδος
Go to top