Σύνδεσμος Εργαζομένων Αμερικανικής Βάσης Σούδας

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/09 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 4/17.2.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αμερικάνικη Βάση Σούδας 2008

Δ.Α. 6/08 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Εργαζομένων Αμερικανικής Βάσης Σούδας
Go to top