Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/09 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 4/17.2.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αμερικάνικη Βάση Σούδας 2008

Δ.Α. 6/08 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2003

Δ.Α. 45/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Go to top