΄Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών

Περιγραφή:

Δ.Α. 14/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών πωλητών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 6/1.7.2002)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14174/7.4.2003 (ΦΕΚ Β 469/18.4.2003) Υποχρεωτική από: 1.7.2002
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 1996

Σ.Σ.Ε.(4.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εργασιών όλης της χώρας.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΄Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών
Go to top