Ένωση Βιοτεχνών Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων Ν Θεσσαλονίκης

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (25.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας, Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 53/9.7.2004)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13090/18.10.2004 (ΦΕΚ Β 1627/2.11.2004) Υποχρεωτική από: 9.7.2004
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιματισμού 2003

Δ.Α. 26/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Ιματισμού 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Ιματισμού 2001

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Ιματισμού 2000

Δ.Α. 35/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ιματισμού όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Βιοτεχνών Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων Ν Θεσσαλονίκης
Go to top