Ένωση Εστιατόρων Ζυθοπωλών Αττικής

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των
τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων
(εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 30/29.5.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15126/8.7.2003 (ΦΕΚ Β 1034/25.7.2003) Υποχρεωτική από: 29.5.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2002

Σ.Σ.Ε. (31.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) (διετής)

Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2001

Σ.Σ.Ε. (1.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.)

Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2000

Σ.Σ.Ε. (1.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λ.π.)

Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 1996

Σ.Σ.Ε.(11.11.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Εστιατόρων Ζυθοπωλών Αττικής
Go to top