Ένωση Εταιρειών Ασφαλείας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΙΥΕ) (τριετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 104/6.8.2002)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13208/11.11.2002 (ΦΕΚ Β 1463/20.11.2002)Υποχρεωτική από: 6.8.2002
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 1998

Σ.Σ.Ε. (26.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Εταιρειών Ασφαλείας
Go to top