Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (24.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005-2006 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 116/6.10.2004)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10218/18.1.2005 (ΦΕΚ Β 76/24.1.2005) Υποχρεωτική από: 1.1.2005
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Σ.Σ.Ε. (13.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Επιχειρήσεων Παροχής Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΜΥΠΑΕ) (Διευκρινιστική της από 19.7.2003 Σ.Σ.Ε.)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2003

Σ.Σ.Ε. (19.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείς και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2003-2004 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΙΥΕ) (τριετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας
Go to top