Ελληνικός Όμιλος της Brink's (Hermes Security SA)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής) (τροποποιητική)

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ. 26/26.4.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12622/3.9.2007 (ΦΕΚ Β 1802/7.9.2007) Υποχρεωτική από: 14.3.2007
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2007

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Σ.Σ.Ε. (24.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005-2006 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ελληνικός Όμιλος της Brink's (Hermes Security SA)
Go to top