Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (29.6.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας έτους 2010 (ΟΜΥΠΑΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 13/15.7.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2009

Σ.Σ.Ε. (8.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας έτους 2009 (ΟΜΥΠΑΕ)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2007

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής) (τροποποιητική)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2007

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Σ.Σ.Ε. (24.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005-2006 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥΑ)
Go to top