Ένωση Ιδιοκτητών Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

Περιγραφή:

Δ.Α. 22/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια κ.λ.π. όλης της χώρας (ιατροί - νοσηλευτικό - παραϊατρικό - διοικητικό - βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό - οδηγοί αυτοκινήτων)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/21.7.2000)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10312/24.1.2001 (ΦΕΚ Β 151/14.2.2001) Υποχρεωτική από: 21.7.2000
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιοκτητών Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
Go to top