Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.6.2018) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/30.7.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου 2018

Σ.Σ.Ε. (29.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών στα Τουριστικά Λεωφορεία της Νήσου Ρόδου

Ξεναγών Ρόδου 2017

Σ.Σ.Ε. (21.6.2017) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Ξεναγών Ρόδου 2016

Σ.Σ.Ε. (7.6.2016) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Ξεναγών Ρόδου 2015

Σ.Σ.Ε. (1.1.2015) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

 

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου
Go to top