Ξεναγών Ρόδου 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.6.2016) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/7.6.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top