Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

Περιγραφή:

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2012-2013(14.5.2013)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 4/14.5.2013)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Βιοτεχνών  και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
Go to top