Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Περιγραφή:

Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:7/29.9.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Λογιστών 2005

Σ.Σ.Ε. (25.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (24.5.2004) (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2004

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, (Τεχνικών) Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (2.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειρίστων και Βοηθών Χειριστών, Γεωτρυπανιστών και Μηχανοδηγών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών, Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Go to top