Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(18.11.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η. που απασχολούνται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).
 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.(ΤΕΕΣ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης):1/10.1.2017
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηθοποιών κρατικών θεάτρων 2014

Σ.Σ.Ε.(17.10.2014)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών μελών του ΣΕΗ που εργάζονται στο Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος (Από 1/10/2014 έως 30/9/2016)

Ηθοποιών κρατικών θεάτρων 2012

Σ.Σ.Ε. (21.9.2012 )για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών μελών του ΣΕΗ που εργάζονται στο Κρατικό Θεάτρο Βορείου Ελλάδος (Από 1/10/2012 έως 30/9/2014)

Ηθοποιών κρατικών θεάτρων 1997

Σ.Σ.Ε.(17.3.1997)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η. που απασχολούνται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.)
Go to top