Ηθοποιών κρατικών θεάτρων 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(18.11.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η. που απασχολούνται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).
 

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.(ΤΕΕΣ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης):1/10.1.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top