Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών (ΠΕΤΑΓΑ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 50/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 41/8.10.2003)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τουριστικών Γραφείων 2001

Σ.Σ.Ε. (7.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της Χώρας (διετής)

Τουριστικών Γραφείων 1997

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της χώρας

Τουριστικών Γραφείων 1996

Σ.Σ.Ε.(1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών (ΠΕΤΑΓΑ)
Go to top