Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Φαρμακευτικών και Συναφών επιχειρήσεων

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Ιατρικών επισκεπτών 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ)
Go to top