Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ)

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2000

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για το έτος 2000

Ιατρικών επισκεπτών 2000

Σ.Σ.Ε. (20.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 1999

Σ.Σ.Ε. (16.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ)
Go to top