ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΒΕΑΜ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (6.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:82/30.7.1998)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 1996

Σ.Σ.Ε.(29.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων επεξεργασίας μετάλλου όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΒΕΑΜ)
Go to top