Σωματείο Γουνοποιών Γουνεμπόρων Αττικής

Περιγραφή:

Δ.Α. 29/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ Υπ. Εργ. 25/20.7.2001)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13188/5.9.2001 (ΦΕΚ Β 1214/21.9.2001) Υποχρεωτική από: 20.7.2001
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γουνεργατών 2000

Δ.Α. 33/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών - τριών όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Γουνοποιών Γουνεμπόρων Αττικής
Go to top