Σύνδεσμος Γουνοποιών Γουνεμπόρων Σιάτιστας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών
όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/10.7.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13025/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2117/31.10.2007) Υποχρεωτική από: 10.7.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γουνεργατών 2001

Δ.Α. 29/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 2000

Δ.Α. 33/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών - τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 1999

Σ.Σ.Ε. (7.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 1998

Δ.Α. 49/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις γούνας όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Γουνοποιών Γουνεμπόρων Σιάτιστας
Go to top