Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

Περιγραφή:

ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργίας 1996

Σ.Σ.Ε.(10.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών σε επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
Go to top