Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 19/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 11/17.11.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2001

Σ.Σ.Ε. (28.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών - Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Αντλιών Σκυροδέματος περιοχής Ν. Αττικής

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2000

Δ.Α. 11/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2000

Σ.Σ.Ε. (12.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών χειριστών και βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος Ν.Αττικής

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 1999

Σ.Σ.Ε. (21.4.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ)
Go to top