Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(14.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας όλης της χώρας.
 

Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε. (6.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας.

Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας 1996

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατετεχνιτών-τριων στα εργοστάσια-εργοτάξια Τσιμεντολίθων, Τσιμεντοκολώνων, Γύψινων και Μετώπων όλης της χώρας.
 

Μαρμαροψηφίδων 1996

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top