Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(4.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών, γεωτρυπανιστών και μηχανοδηγών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας

Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε. (31.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, μαθητευόμενων ηλεκτρονικών, βοηθών τεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης  που απασχολούνται στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας

Πλαστικών 1996

Σ.Σ.Ε. (12.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(6.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
 

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top