Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αγγειοπλαστών 1996

Σ.Σ.Ε. (9.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας.

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(6.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
 

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 1996

Σ.Σ.Ε.(5.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Δ.Α. 35/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων Αποφοίτων ΑΕΙ (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εξομοιουμένων ειδικοτήτων ναυπηγών και ηλετκρονικών μηχανικών) που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουσδήποτε είδους όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top