Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(20.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:65/21.6.1996)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πλαστικών 1996

Σ.Σ.Ε. (12.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας

Μαρμάρου κοπή 1996

Σ.Σ.Ε.(5.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών- εργατριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου όλης της χώρας

Αγγειοπλαστών 1996

Σ.Σ.Ε. (9.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας.

Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας 1996

Σ.Σ.Ε.(6.6.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
 

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Go to top