Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Περιγραφή:

ΔΑ 49/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Απόφοιτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 28/29.12.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τεχνολόγων τροφίμων 2002

Σ.Σ.Ε. (28.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Οινολόγων, αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας (διετής)

Τυποποιημένων Τροφίμων 2002

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων (διετής)

Τεχνολόγων τροφίμων 2000

Δ.Α. 46/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων όλης της χώρας (διετής)

Τεχνολόγων τροφίμων 1999

Σ.Σ.Ε. (18.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Απόφοιτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
Go to top