Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΣΕΕΑ)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.9.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας του Ν.2518/97 έτους 2011

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/7.9.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2001

Δ.Α. 39/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΣΕΕΑ)
Go to top