Υπουργείο Οικονομικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(19.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/6.5.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1999

Δ.Α. 28/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

ΔΑ 30/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Νομού
Χανίων- ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

Δ.Α 35/1999 του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ) 1999

ΔΑ 37/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην πολεμική αεροπορία και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.Δ. Κρήτης «Αετός»

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών
Go to top