Υπουργείο Οικονομικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 1999

ΔΑ 27/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, μελών του «Παγκρήτιου Μουσικού Συλλόγου»

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1999

Δ.Α. 28/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης, μελών του "Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης"

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

ΔΑ 30/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Νομού
Χανίων- ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1999

Δ.Α 35/1999 του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών
Go to top