Υπουργείο Οικονομικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(19.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/6.5.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φυλάκων Δημοσίου 1999

ΔΑ 43/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων – νυκτοφυλάκων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών
Go to top