Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Περιγραφή:

ΔΑ 6/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 3/7.5.1998
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Go to top