Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 1998

Περιγραφή: 

ΔΑ 6/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στο δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 3/7.5.1998
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top