Ανακοινώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή
 • Τετάρτη, Μάιος 2, 2007 - 17:03
  Ο ΟΜΕΔ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, στη Σύρο, 5 – 6 Μαΐου 2007, με θέμα: «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και Οικονομική Δραστηριότητα στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
 • Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2007 - 16:54
  Εξεδόθη την 29 Μαρτίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Δ. Τσακίρης), στην Αθήνα, η Δ.Α. 15/2007 "που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Δυτ. Τομέα Αθηνών: 2/5-3-2007)

 • Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2007 - 14:49
  Today (26/4/2007), in the presence of Commissioner Špidla, the secretaries general of ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP officially signed an autonomous framework agreement to fight against harassment and violence at work. Negotiated during ten months, the text commits the members of the signatory parties to combat all unacceptable behaviour that can lead to harassment and violence at the workplace.
 • Δευτέρα, Απρίλιος 23, 2007 - 16:39
  Υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2007, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, μεταξύ:

  α) του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυκτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ξενοδόχων Νομού Λασιθίου,
  γ) του Συλλόγου Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, και
  δ) της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 21/11-4-2007).

 • Δευτέρα, Απρίλιος 23, 2007 - 16:29
  Υπεγράφη στις 3 Απριλίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) του Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής,
  β) του Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  γ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 22/16-4-2007).

 • Πέμπτη, Απρίλιος 12, 2007 - 14:46
  Υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 20/11-4-2007).

 • Τετάρτη, Απρίλιος 4, 2007 - 12:54
  Εξεδόθη η ΚΥΑ 105827/2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,για τον "Καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ."

  (ΦΕΚ Β 249/27-2-2007)

 • Δευτέρα, Μάρτιος 26, 2007 - 15:09
  Εξεδόθη την 1 Μαρτίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ιωαν. Μαντούβαλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 13/2007 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξης,
  γ) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ,
  δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
  ε) της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
  στ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και
  ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 4/16-3-2007)

 • Δευτέρα, Μάρτιος 26, 2007 - 14:50
  Υπεγράφη στις 12 Μαρτίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (ΠΟΕΚΤ),
  β) της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων (ΠΕΥΚΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  γ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογράφου (Π.Ο.ΑΙ.Κ.) και
  δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των κινηματογράφων όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 18/22-3-2007).

 • Πέμπτη, Μάρτιος 8, 2007 - 13:11
  Εξεδόθη την 1 Μαρτίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Λ. Σέμπος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 12/2007 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος "Η ΕΝΩΣΙΣ", εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 3/5-3-2007)

Σελίδες

Go to top