Ανακοινώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή
 • Τετάρτη, Μάρτιος 7, 2007 - 12:54
  Both the European Central Bank (ECB) and European Finance Ministers are discussing and targeting wages. The European Trade Union Confederation (ETUC) insists that higher wage deals are part of the solution for the growth equation, not part of the problem.
 • Τρίτη, Μάρτιος 6, 2007 - 10:34
  Υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών , εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση "Για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 17/1-3-2007).

 • Τρίτη, Φεβρουάριος 27, 2007 - 10:12
  Ο ΟΜΕΔ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων, στη Λαμία, 3 – 4 Μαρτίου 2007, με θέμα:
  «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και Οικονομική Δραστηριότητα στους Νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
 • Πέμπτη, Φεβρουάριος 22, 2007 - 14:34
  Υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

   

  α) της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ),
  β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

   

   

  γ) της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ), δ) του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ),

   

  ε) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), και στ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

   

  η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης – διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 11/22-2-2007).

   

 • Δευτέρα, Φεβρουάριος 12, 2007 - 12:53
  Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας ανακοινώνει τη διάθεση της νέας Κωδικοποίησης Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΤ' έκδοση) μέσα από τις δικτυακές του σελίδες.

  Για να δείτε τα κείμενα των Κωδικοποιήσεων, επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του Οργανισμού μας: Κωδικοποιήσεις

  Στην Κωδικοποίηση αυτή περιλαμβάνονται οι συλλογικές ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2005.

 • Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2007 - 13:45
  Υπεγράφη στις 26 Ιανουαρίου 2007, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, και
  γ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ( ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 5/30-1-2007).

  Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90.

 • Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2007 - 15:07
  Εξεδόθη στις 9 Ιανουαρίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Φ. Κλαουδάτος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 1/2007 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Πανελλήνιας Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών "Ο ΕΡΜΗΣ", εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
  γ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, και
  δ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 2/19-1-2007)

 • Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2007 - 12:08
  Εξεδόθη στις 15 Ιανουαρίου 2007 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Νικολόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 3/2007 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
  γ) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης,
  δ) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κέρκυρας,
  ε) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης,
  στ) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων,
  ζ) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης,
  η) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας,
  θ) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου, και
  ι) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 1/18-1-2007)

 • Τετάρτη, Ιανουάριος 10, 2007 - 11:27
  The case refers to the refusal of Laval , a Latvian company, to sign a Swedish industrial agreement in relation to the construction work being undertaken at a school in the Stockholm region. The Swedish Building WorkersΆ Union (“Byggnads”) and the Swedish ElectriciansΆ Union subsequently took industrial action against Laval.

  As put forward before the Court, the European Trade Union Confederation (ETUC) and Swedish unions are convinced that the industrial action taken and the Swedish model of industrial bargaining is in full conformity with the principles and requirements of EC law. They are also firm believers in the principles of non-discrimination and in the principle of equal pay for equal work.

  The right of workers and their organisations to negotiate industrial agreements - and to take industrial action in cases of conflict - is a fundamental right, enshrined in international conventions, including the EU Charter of Fundamental Rights and the European Constitution. These rights are not limited by the rules relating to the free movement of services nor by those relating to the right of establishment in the EU. Trade unions are also entitled to take industrial action in order to secure the fundamental principle of equal pay for equal work.

  Moreover, the use of industrial agreements to implement EU legislation was accepted at the time of SwedenΆs accession in 1995 - as was acknowledged by the European Commission in its submission to the ECJ in January 2006. The trade union movement is committed to a labour market model based on principles of openness, equality and flexibility. As was made clear to the ECJ today, our overriding aim is to prevent inequality between European workers.

 • Πέμπτη, Δεκέμβριος 7, 2006 - 13:46
  Εξεδόθη στις 30 Νοεμβρίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αγ. Ζησιμόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 55/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών τεντοποιίας κλπ όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού - Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, και
  γ) της Ένωσης Βιοτεχνών Τεντοποιών – Σκηνοποιών Ειδών Εξοχής και Συναφών Ειδών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 36/4-12-2006)

Σελίδες

Go to top