Ανακοινώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή
 • Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2006 - 13:02
  Υπεγράφη στις 18 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων,
  γ) του Συνδέσμου Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος, και
  δ) της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 90/24-7-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 26, 2006 - 12:57
  Υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 2006, στην Αθήνα, μεταξύ:

  α) της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων,
  γ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

  η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας" (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 89/20-7-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:46
  Εξεδόθη στις 14 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Κ. Παπαδημητρίου), στην Αθήνα, η Δ.Α. 16/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας - χώματος και μαρμάρου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
  γ) του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ,
  δ) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος,
  ε) της Ομοσπονδίας Σωματείων μαρμάρων Ελλάδος
  στ) του Πναελληνίου Συνδέσμου Λατομικών Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου, και
  ζ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 8/20-6-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:22
  Εξεδόθη στις 13 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Μ. Σταμπουλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 15/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Σωματείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών - Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου "Προμηθέας", εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου,
  γ) της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ),
  δ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης, και
  ε) του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης: 4/23-6-2006)

 • Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2006 - 12:11
  Εξεδόθη στις 6 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Κ. Κρεμαλής), στην Αθήνα, η Δ.Α. 13/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Ομοσπονδίας Εκαπιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 6/9-6-2006)

 • Τρίτη, Ιούλιος 18, 2006 - 13:44
  Εξεδόθη στις 6 Ιουνίου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Θ. Κουτρούκης), στην Αθήνα, η Δ.Α. 12/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ομοσπονδίας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών,
  γ) της Πανελληνίας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών,
  δ) του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά,
  ε) της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Πειρχώρων,
  στ) της Ένωσης Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Κεντρικής Ελλάδος - Δυτικής Μακεδονίας,
  ζ) της Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος, και
  η) της Πανελληνίας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 5/8-6-2006)

 • Τρίτη, Ιούλιος 18, 2006 - 13:20
  Εξεδόθη στις 31 Μαΐου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αγγ. Ζησιμόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 11/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών στις επιχειρήσεις Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) της Ένωσης Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών και Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης,
  γ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, και
  δ) της ΠΑΣΕΓΕΣ, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης: 3/7-6-2006)

 • Τρίτη, Ιούλιος 18, 2006 - 12:34
  Εξεδόθη στις 22 Μαΐου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Ι. Μαντούβαλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 8/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Δυτ. Τομέα Αθηνών: 1/25-5-2006)

 • Τρίτη, Ιούλιος 18, 2006 - 12:22
  Εξεδόθη στις 22 Μαΐου 2006 από τον Ο.ΜΕ.Δ (Διαιτητής Αν. Πετρόπουλος), στην Αθήνα, η Δ.Α. 9/2006 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας", επιλύοντας την διαφορά μεταξύ των:

  α) του Σωματείου ΠΥΤΕΣΤΕ όλης της χώρας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς, και

  β) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και
  γ) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.

  (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας: 4/25-5-2006)

 • Δευτέρα, Ιούλιος 17, 2006 - 16:37
  Ο ΟΜΕΔ φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του, το διεθνές συνέδριο "Consequences and implications of the European Company statute for the National States and the EU" (12-14 Ιουλίου 2006)

Σελίδες

Go to top