Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:56/18.6.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top