Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(24.6.1997) (διορθωτική) της από 30.5.1997 εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π. Κ. Υπουργείου Εργασίας:91/1.8.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top