Ξεναγών Ρόδου 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2017) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/20.7.2017)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top